Nature Line Ltd
  
View Shopping Bag
Online Shopping Available
Almond Bites

Kemm jekk qieghed tippjana ikla zghira jew festin kbir, dawn ir-ricetti hfief u li taghmilhom malajr zgur li ghandhom joghgbuk. Servihom bhala dezerta jew inkella ma’ liqueur fl-ahhar tas-serata.

Taghmel 24
Hin ta' preparazzjoni u tisjir: Madwar 30 minuta

Lamb Brand Blanched Almonds 200g, inkaljati

Lamb Brand Icing Sugar 150g + ftit biex tifforma

Lamb Brand Candied Peel 100g

Hello Orange Juice 2 mgharef

Icam Dark/Milk Chocolate 50g, mahkuka

Essenza tal-Vanilla ¼ kuccarina

Qoxra tal-Lumi 1 kuccarina

Qoxra tal-Laring 1 kuccarina

Ghaddi l-lewz minn go ‘food processor’sakemm jigi frak fin. Go skutella, hawwad il-frak tal-lewz, icing sugar, konfettura, l-qxur tal-lumi u tal-laring u hawwad sew. Zid il-juice tal-laring u l-essenza talvanilla u hawwad ghal darb’ohra.

Iffurmahom fi blalen, billi tuza madwar 2 kuccarini mit-tahlita ghal kull ballun. Go skutella separata hawwad ic-cikkulata ma’ ftit icing sugar u ghaddi l-blalen minnu sakemm jinksew. Erfaghhom go kontenitur, f’post frisk.