Nature Line Ltd
  
View Shopping Bag
Online Shopping Available
Home Made Chicken Fingers

Dawn il-‘Home Made Chicken Fingers’ u z-zalza ta’ maghhom huma l-itjeb oggett tal-ikel ghal kull festin jew laqgha li torganizza. Hfief biex taghmilhom u huma ideali bhala ikla hafifa ghat-tfal wara l-iskola, alternattiva iktar tajba ghas-sahha mic-‘chicken nuggets’. Tista’ wkoll issajjar ammont sostanzjali ta’ dawn ic-‘chicken fingers’ u tiffrizahom ghal uzu aktar tard.

Isservi ikla ghal 4
Hin ta' tisjir u preparazzjoni: Madwar 30 sa 35 minuti

Lamb Brand Breadcrumbs 100g

Lamb Brand Plain Flour 50g

Lamb Brand Brown Sugar 15g (2 mgharef)

Lamb Brand Mixed Spice ½ kuccarina

Lamb Brand Fine Salt 1 kuccarina

Lamb Brand Ground Black Pepper ½ kuccarina

Corn Flakes Cereali 1 kikkra

Zejt Vegetali 3 mgharef

Bajd 2, mhabbtin

Sider tat-Tigiega 700g

Mustarda bl-Ghasel 60ml

Zalza tal-‘Barbecue’ 60ml

Sahhan il-forn fuq 375°C. Poggi c-cereali go dixx baxx u farrku b’idejk. Hawwad mieghu l-frak tal-hobz, brown sugar, melh, bzar u l-hwawar imhallta. Ifrex iz-zejt fuq it-tahlita tal-hobz, hawwad sew biex iz-zejt jinfirex kullimkien indaqs. Go dixx iehor gharbel d-dqiq u go skutella ohra habbat l-bajd.

Qatta’ s-sider tat-tigieg fi strippi tawwalin, ghaddihom minn go d-dqiq u l-bajd u fl-ahhar ghaddihom ukoll mit-tahlita tal-frak tal-hobz. Poggi t-tigieg go dixx fuq ‘baking sheet’ u sajjar fil-forn ghal madwar 15-il minuta jew sakemm jigu lewn id-deheb. Waqt li qed isiru, ipprepara z-zalza biex tbill fiha. Hawwad flimkien il-mustarda bl-ghasel u z-zalza tal-barbecue. X’hin ikunu lesti t-tigieg tkun tista’ tbillhom fih.