Nature Line Ltd
  
View Shopping Bag
Online Shopping Available
Torta ta' San Martin

Din hija ricetta li kienet preparata minn Michelle & Jonathan Formosa waqt il-Lamb Brand Family Cooking Competition waqt Kwalita Malta 2018.

Ikollok bzonn:

Lamb Brand Self-Raising Flour 150g

Lamb Brand Castor Sugar 50g

Lamb Brand Hazelnuts 200g

Lamb Brand Walnuts 200g

Lamb Brand Golden Raisins 75g

Lamb Brand Candied Peel 50g

Vita Natura Figs Garland (Tin) 130g, imqatta’

Vita Natura Palm Dates (Tamal) 130g, imqatta’

Bajd 3, ifred l-abjad mill-isfar

Halib 3 imgharef

Sprej taz-zejt

Metodu:

  1. Sahhan il-forn 180°C jew Gas Mark 4. Sprejja dixx ta’ 16cm x 28cm. 
  2. Go skutella habbat tajjeb l-abjad tal-bajd u z-zokkor u tellaghhom xkuma. 
  3. Fi skutella ohra hallat id-dqiq mal-ingredjenti l-ohra minbarra l-isfar tal-bajd u l-halib. Hawwad sew b’imgharfa kbira tal-metall. 
  4. Zid l-isfar tal-bajd u kompli hawwad. 
  5. Itfa’ t-tahlita tal-frott ftit, ftit fl-abjad tal-bajd u z-zokkor u hawwad sew bl-imgharfa tal-metall halli ddahhal l-arja (folding). 
  6. Zid il-halib u kompli hawwad. 
  7. Poggi t-tahlita fid-dixx u ahmi ghal madwar 30 minuta. Ara li l-gellewz tal-wicc jihmar sew imma ma jinharaqx. 
  8. Ohrog it-torta mill-forn u halliha tiksah fid-dixx qabel isservi.