Nature Line Ltd
  
View Shopping Bag
Online Shopping Available
Prinjolata

Il-Prinjolata huwa kejk tradizzjoni tal Karnival.  Huwa kejk miksi bil krema u mimli bic-cikkulata, sponge, frott u lewz.

GHANDEK BZONN:

 

Biex taghmel sponge:

Lamb Brand’s Ready to use Sponge Mix 800g

Ilma 160ml

Bajdiet 6

 

Biex taghmel il-Butter Cream:

Lamb Brand Icing Sugar 800g

Margarine jew butir 400g 

Ilma Shun 4 Imgharef 

Abjad tal bajd 2

Essenza tal-vanilla 2 Kuccarini

 

Biex taghmel il-gelu (Icing):

Lamb Brand Castor Sugar 460g

Lamb Brand Baking Powder 1 Kuccarina 

Ilma 4 Imgharef

Abjad tal bajd 2

Essenza tal-vanilla 2 Kuccarini

 

Biex izzejjen:

Lamb Brand Lewz 200g, inkaljat 

Lamb Brand Konfettura 150g

Lamb Brand Cirasa 150g

Icam Cikkulata Skura tat-tisjir 75g

KULL MA’ GHANDEK TAGHMEL HU:

 

Biex taghmel sponge. 

Imxi mal-metodu ta’ fuq il-pakkett.

 

Biex taghmel il-butter cream. 

Hawwad il-margerina u l-icing sugar, itfa’ l-abjad tal-bajd li tkun hawwadt ftit qabel, erga’ hawwad kollox u fl-ahhar itfa’ l-mishun u l-essenza tal-vanilla.

 

Biex taghmel il-gelu (Icing).

Poggi l-abjad tal-bajd, ilma u castor sugar banju Marija u hawwad sakemm jaghqad u fl-ahhar itfa’ l-essenza tal-vanilla u l-baking powder, u ibqa’ hawwad sakemm jaghqad.

 

Biex taghmel il-prinjolata.

1. Qatta’ l-isponge f’kaxxi ta’ 2cm u erga’ dahhalhom f’forn shun 180°C ghal xi 15-il minuta jew sakemm jibbiesu ftit.

2. Wara hawwadhom mal-butter cream u l-lewz inkaljat u ghamilha f’forma ta’ piramida.

3. Iksiha bil-gelu u zejjen bic-cirasa, konfettura, bicciet tal-lewz u c-cikkulata mdewba.