Nature Line Ltd
  
View Shopping Bag
Online Shopping Available
Fenek bil- Gravy

Ricetta ppreparta min Xylon Cassar mis-Senior Group fl-ewwel round waqt il-Lamb Brand Cooking Competition f' Kwalita Malta 2016. 

Ghandek Bzonn:

Lamb Brand Rabbit Seasoning, nofs kuccarina

Lamb Brand Mild Curry, ponta ta kuccarina

Lamb Brand Mixed Spice, ponta ta kuccarina

Lamb Brand Table Salt, ghat toghma

Lamb Brand Ground Black Pepper, ghat toghma

Lamb Brand Bay Leaves 2

Fenek shih, mqatta

Basal 4

Sinna Tewn

Cube tal-Gravy

Mishun tazza

Inbid Ahmar tazza

Zejt

 

X' Ghandek Taghmel:

1. Qatta l-fenek f'bicciet zghar.

2. Go tagen ghamel ftit zejt u aqli t-tewn u l-basal.

3. Itfa l-fenek fit-tagen u aqlih.

4. Sakemm qed jinqela, aqbad borma fonda jew wok u itfa ftit basal u tewn fiha.

5. X'hin jinqela itfa l-fenek fit tagen u itfa l-ingredjenti li fadal fil borma mal fenek.

6. Hallih itektek fuq nar baxx ghal madwar siegha.

7. Servih jahraq ma ftit Lamb Brand Potato Mash.