Nature Line Ltd
  
View Shopping Bag
Online Shopping Available
Machine Operator / Setter

Il-kumpanija C. Cini Mfg Ltd, qed tfittex Machine Operators/Setters b'esperjenza.

L-applikanti ghandhom ikunu responsabbli li joperaw, inadfu u jissetjaw il-makkinarju assenjat. Il-persuni maghzula ghandhom ikun biezlin, ambizzjuzi u organizzati. Nies b’esperjenza dwar il-makkinarju u l-linja ta' produzzjoni jinataw preferenza.

L-applikanti kollha ghandhom ikunu jahdmu tajjeb flimkien go team kif ukoll individwalment, jghatu kas kull dettall, kif ukoll ikunu responsabbli u onesti.

Kull min hu interresat biex japplika jista jibghat CV fuq l-indirizz elettroniku [email protected] jew bil-posta fuq Nature Line Ltd. 30, New Street, Qormi. Tistaw ukoll iccemplu fuq 21444324